Welcome, visitor! [ Login

Listings for Bà Rịa - Vũng Tàu (287)

VNĐ500,000.00

Vietsovpetro

Cung cấp hóa chất Vietsovpetro THƯ MỜI THẦU Vietsovpetro có kế hoạch tổ chức đấu thầu cạnh tranh quốc tế mở rộng để cung cấp […]

No views yet

VNĐ500,000.00

Vietsovpetro

THƯ MỜI THẦU Vietsovpetro có kế hoạch tổ chức đấu thầu cạnh tranh quốc tế mở rộng để cung cấp thiết bị phun hóa chất […]

No views yet

VNĐ100,000.00

Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro – Trung tâm Y tế

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua vật tư, hóa chất xét nghiệm đợt 1/2018 (Đơn hàng số VT 0175/17-YTE). Nội dung […]

No views yet

VNĐ0

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, chi nhánh Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ...

Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Cung cấp hóa chất phân tích dùng cho phòng thí nghiệm. “http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180108057 – 00. […]

No views yet

VNĐ100,000.00

Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro – Trung tâm Y tế

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp vật tư thận nhân tạo đợt 1 năm 2018 (Đơn hàng số VT 0165/17-YTE). […]

No views yet

VNĐ100,000.00

Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro – Trung tâm Y tế

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp máy theo dõi bệnh nhân monitor và máy đo SPO2 (Đơn hàng số VT […]

No views yet

VNĐ0

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, chi nhánh Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ...

Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Cung cấp khí Hydro phục vụ sản xuất nhà máy điện Phú Mỹ 1 năm 2018 […]

No views yet

VNĐ0

Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro – Trung tâm Y tế

Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua hóa chất ngoại kiểm (Đơn hàng số DVN 0171/17-YTE). Thời gian thực hiện hợp đồng: […]

No views yet

VNĐ100,000.00

XN Vận Tải Biển và Công Tác Lặn thuộc LD Việt Nga “Vietsovpetro”

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua vật tư tiêu hao phục vụ dự án “Provision of Providing ROV Panther and ROV […]

No views yet

VNĐ200,000.00

Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro – Xí nghiệp Khai thác Dầu kh...

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: KT-002/18-VT – Vật tư và Hóa phẩm diệt khuẩn cho UBN-2. Nội dung chính: Vật tư […]

No views yet

VNĐ300,000.00

Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: “Máy đóng túi thuốc, thực phẩm chức năng tự động cho Trung tâm Y tế Vietsovpetro” […]

No views yet

VNĐ0

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, chi nhánh Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ...

Thông báo hủy mời thầu: Cung cấp hóa chất phân tích dùng cho phòng thí nghiệm “http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20171203266 – 00. Thời điểm đăng tải: […]

No views yet

VNĐ0

Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro – Trung tâm Y tế

Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Mua thuốc đợt 22/2017 (Đơn hàng số KD0174/17-YTE). Nội dung chính: Mua thuốc đợt […]

No views yet

VNĐ0

Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro – Xí nghiệp Khai thác Dầu kh...

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Vật tư tiêu hao sử dụng để bảo dưỡng Giàn RC 4 và RC-DM năm 2017 […]

No views yet

VNĐ500,000.00

Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro – Xí nghiệp Khai Thác Dầu Khí (XNK...

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Hóa chất dùng để xử lý vùng cận đáy giếng năm 2018 (KT-001/18-VT). Nội dung chính: […]

No views yet

Page 1 of 201 2 3 20