Welcome, visitor! [ Login

Listings for Bạc Liêu (78)

VNĐ1,000,000.00

Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Lợi – tỉnh Bạc Liêu

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói số 2: Cung ứng vật tư y tế. Nội dung chính: Cung ứng vật tư […]

No views yet

VNĐ1,000,000.00

Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Lợi – tỉnh Bạc Liêu

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói số 01: Thuốc theo tên generic. Nội dung chính: Cung ứng thuốc tân dược. Thời […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Lợi – tỉnh Bạc Liêu

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói số 1: Cung ứng hóa chất. Nội dung chính: Cung ứng hóa chất. Thời gian […]

No views yet

VNĐ0

Chi nhánh Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua thuốc y tế theo tên Generic năm 2017 (bổ sung). Nội dung chính: Mua thuốc […]

No views yet

VNĐ1,000,000.00

Trung tâm Y tế huyện Hồng Dân

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 02: Thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu “http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20171122369 – 00. Thời […]

No views yet

VNĐ1,000,000.00

Trung tâm Y tế huyện Hồng Dân

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Thuốc theo tên generic “http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20171122358 – 00. Thời điểm đăng […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 32: Hệ thống CT Scanner 128 lát cắt, máy chụp X-quang di động […]

No views yet

VNĐ500,000.00

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Bạc Liêu

Thông báo tiếp tục phát hành HSYC và gia hạn thời điểm đóng thầu: Mua hóa chất sát trùng Chlorin (số lượng 10 tấn). Nội […]

No views yet

VNĐ1,000,000.00

Trung tâm Y tế huyện ĐÔng Hải

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói số 1: Cung ứng hóa chất năm 2017-2018. Nội dung chính: Chào hàng cung ứng […]

No views yet

VNĐ1,000,000.00

Trung tâm Y tế huyện Đông Hải

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói số 2: Cung ứng vật tư y tế năm 2017-2018. Nội dung chính: Lựa chọn […]

No views yet

VNĐ500,000.00

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Bạc Liêu

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua hóa chất sát trùng Chlorin (số lượng 10 tấn). Nội dung chính: Mua hóa chất […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua thuốc y tế theo tên Generic năm 2017 (bổ sung). Nội dung: Mua thuốc khám, […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Chi nhánh Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua thuốc y tế theo tên Generic năm 2017 (bổ sung). Nội dung: Mua thuốc khám, […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 20: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2017 “http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20171006362 […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 05: Mua sắm toàn bộ trang thiết bị y tế “http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20171003155 […]

No views yet

Page 1 of 61 2 3 6