Welcome, visitor! [ Login

Listings for Bắc Ninh (182)

VNĐ2,000,000.00

Bệnh viện đa khoa thị xã Từ Sơn

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Máy móc thiết bị y tế “http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180110829 – 01. Thời điểm đăng tải: 22/01/2018 […]

No views yet

VNĐ1,000,000.00

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua Kính vi phẫu dùng trong phẫu thuật thần kinh và mạch máu. Thời gian thực […]

No views yet

VNĐ1,000,000.00

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm Thiết bị Phòng mổ và Tim mạch. Nội dung chính: Mua sắm Thiết bị […]

No views yet

VNĐ1,000,000.00

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh

Thông báo hủy mời thầu: Kính vi phẫu dùng trong phẫu thuật thần kinh và mạch máu.Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể […]

No views yet

VNĐ1,000,000.00

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh

Thông báo hủy mời thầu gói thầu: Mua sắm Thiết bị Phòng mổ và Tim mạch. Nội dung chính: Mua sắm Thiết bị Phòng mổ […]

No views yet

VNĐ1,000,000.00

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm Oxy dược dụng và khí CO2 sử dụng năm 2018 “http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20171218134 – […]

No views yet

VNĐ1,000,000.00

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm Thiết bị Phòng mổ và Tim mạch. Nội dung chính: Mua sắm Thiết bị […]

No views yet

VNĐ1,000,000.00

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Kính vi phẫu dùng trong phẫu thuật thần kinh và mạch máu.Thời gian thực hiện hợp […]

No views yet

VNĐ1,000,000.00

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm Hệ thống đo loãng xương toàn thân bằng tia X. Nội dung chính: Mua […]

No views yet

VNĐ1,000,000.00

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh

Thông báo hủy mời thầu: Mua sắm Oxy dược dụng và khí CO2 sử dụng năm 2018. Nội dung chính: Mua sắm các loại khí […]

No views yet

VNĐ1,000,000.00

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm Oxy dược dụng và khí CO2 sử dụng năm 2018. Nội dung chính: Mua […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm vật tư tiêu hao can thiệp tim mạch bổ sung. Nội dung chính: Mua […]

No views yet

VNĐ1,000,000.00

Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Bắc Ninh

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết bị kiểm nghiệm Dược “http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20171200359 – 01. Thời điểm đăng […]

No views yet

VNĐ1,000,000.00

Bệnh viện Quân y 110

Chào hàng cạnh tranh trong nước: Mua sắm máy móc, trang thiết bị phòng kỹ thuật “http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20171120444 – 00. Thời điểm đăng tải: […]

No views yet

VNĐ1,000,000.00

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm vật tư tiêu hao dùng cho Giải phẫu bệnh. Nội dung chính: Mua sắm […]

No views yet

Page 1 of 131 2 3 13