Welcome, visitor! [ Login

Listings for Bến Tre (123)

VNĐ2,000,000.00

Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 7: Vật tư y tế sử dụng cho Khoa Mắt. Nội dung chính: […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 12: Hóa chất miễn dịch. Nội dung chính: Mua vật tư y tế […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu

Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu số 9: Vật tư sử dụng cho Khoa Ngoại Thần Kinh. Nội dung chính: Mua vật […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu

Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu số 10: Hóa chất sinh phẩm y tế. Nội dung chính: Mua vật tư y tế […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu.

Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu số 6: Vật tư sử dụng trong Khoa Ngoại Tổng Quát. Nội dung chính: Mua vật […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu.

Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu số 5: Đinh, Nẹp, vít và vật tư y tế kỹ thuật cao. Nội dung chính: […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu.

Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu số 4: Dây và dụng cụ thay thế. Nội dung chính: Mua vật tư y tế […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu.

Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu số 3: Vật tư y tế chuyên dụng. Nội dung chính: Mua vật tư y tế […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu.

Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu số 2: Bông băng, bơm tiêm. Nội dung chính: Mua vật tư y tế tiêu hao, […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu.

Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu số 17: Phim X-quang. Nội dung chính: Mua vật tư y tế tiêu hao, hóa chất […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu.

Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu số 14: Hóa chất đông máu. Nội dung chính: Mua vật tư y tế tiêu hao, […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu.

Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu số 13: Hóa chất huyết học. Nội dung chính: Mua vật tư y tế tiêu hao, […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu.

Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu số 11: Hóa chất sinh hóa. Nội dung chính: Mua vật tư y tế tiêu hao, […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu.

Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu số 8: Vật tư y tế sử dụng trong phẫu thuật khớp háng. Nội dung chính: […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu.

Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu số 1: Kim, chỉ và dao dùng trong phẫu thuật. Nội dung chính: Mua vật tư […]

No views yet

Page 1 of 91 2 3 9