Welcome, visitor! [ Login

Listings for Bình Phước (72)

VNĐ2,000,000.00

Sở Y tế tỉnh Bình Phước

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua thuốc cổ truyền (trừ vị thuốc cổ truyền), thuốc dược liệu (nhóm 2) các cơ […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Sở Y tế tỉnh Bình Phước

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua thuốc cổ truyền (trừ vị thuốc cổ truyền), thuốc dược liệu (nhóm 1) cho các […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Sở Y tế tỉnh Bình Phước

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua thuốc generic (nhóm 5) cho các cơ sơ y tế công lập của tỉnh Bình […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Sở Y tế tỉnh Bình Phước

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua thuốc generic (nhóm 4) cho các cơ sơ y tế công lập của tỉnh Bình […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Sở Y tế tỉnh Bình Phước

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua thuốc generic (nhóm 3) cho các cơ sơ y tế công lập của tỉnh Bình […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Sở Y tế tỉnh Bình Phước

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua thuốc generic (nhóm 2) cho các cơ sở y tế công lập của tỉnh Bình […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Sở Y tế tỉnh Bình Phước

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua thuốc generic (nhóm 1) cho các cơ sở y tế công lập của tỉnh Bình […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Sở Y tế tỉnh Bình Phước

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị cho các cơ sơ y tế […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Sở Y tế tỉnh Bình Phước

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua vật tư y tế tiêu hao cho các cơ sở y tế công lập của […]

No views yet

VNĐ0

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bình Phước

Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua hóa chất, vật tư tiêu hao xét nghiệm “http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20171211044 – 00. Thời điểm […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Công ty TNHH Tư vấn và Chuyển giao công nghệ Đại Tín

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01 – Mua sắm trang thiết bị y tế cho Trung tâm Y […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Sở Y tế tỉnh Bình Phước

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua hóa chất, vật tư y tế tiêu hao theo máy xét nghiệm cho các cơ […]

No views yet

VNĐ0

Trung tâm y tế thị xã Phước Long

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua máy điện não cho Trung tâm Y tế thị xã Phước Long. Nội dung chính: […]

No views yet

VNĐ0

Trung tâm y tế thị xã Phước Long

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua máy đo điện cơ cho Trung tâm Y tế thị xã Phước Long. Nội dung […]

No views yet

VNĐ1,000,000.00

Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Bình Phước

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 03: Vật tư sản xuất phân vi sinh, hữu cơ khoáng. Nội dung […]

No views yet

Page 1 of 51 2 3 5