Welcome, visitor! [ Login

Listings for Bình Thuận (121)

VNĐ1,000,000.00

Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty Phát điện 3 Công ty Nhiệ...

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp hóa chất, vật tư thiết bị phòng thí nghiệm Công ty Nhiệt điện Vĩnh […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận

Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Mua sắm sinh phẩm y tế. Thời gian thực hiện hợp […]

No views yet

VNĐ1,000,000.00

Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Tuy Phong – tỉnh Bình Thuận

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm hóa chất PAC. Nội dung chính: Mua sắm vật tư phụ tùng nước phục […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty Phát điện 3 Công ty Nhiệ...

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp hóa chất công nghiệp xử lý môi trường năm 2018 “http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20171219212 – […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận

Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Mua sắm sinh phẩm y tế. Thời gian thực hiện hợp […]

No views yet

VNĐ500,000.00

Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi

Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm test xét nghiệm theo máy HbA1c sắc ký ly giải tự động. Nội dung […]

No views yet

VNĐ500,000.00

Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi

Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm hóa chất, vật tư theo máy xét nghiệm Elisa. Nội dung chính: Mua sắm […]

No views yet

VNĐ500,000.00

Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi

Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm hóa chất, vật tư cho máy phân tích Ion đồ 5 thông số Convergys […]

No views yet

VNĐ500,000.00

Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi

Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm hóa chất, vật tư theo máy phân tích điện giải đồ 3 thông số […]

No views yet

VNĐ1,000,000.00

Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm hóa chất theo máy xét nghiệm huyết học 24 thông số X5. Nội dung […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty Phát điện 3 Công ty Nhiệ...

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp hóa chất công nghiệp năm 2018 “http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20171113330 – 00. Thời điểm đăng […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty Phát điện 3 Công ty Nhiệ...

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp hóa chất xử lý nước năm 2018 “http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20171109919 – 00. Thời điểm […]

No views yet

VNĐ0

Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi

Chào hàng cạnh tranh trong nước: Mua sắm máy phân tích khí máu động mạch. Nội dung chính: . Thời gian thực hiện hợp đồng: […]

No views yet

VNĐ1,000,000.00

Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm máy siêu âm Doppler màu 4D. Nội dung chính: Mua sắm máy siêu âm […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Công ty Điện lực Bình Thuận

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thiết bị thí nghiệm “http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20171007338 – 00. Thời điểm đăng tải: 11/10/2017 09:50”. Nội […]

No views yet

Page 1 of 91 2 3 9