Welcome, visitor! [ Login

Listings for Cà Mau (279)

VNĐ1,000,000.00

Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời

Thông báo đính chính thời gian phát hành HSMT và thời điểm đóng thầu: Gói thầu số 5: Cung ứng các loại vật tư, hóa […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Gói thầu số 03/2018: “Cung cấp hoá chất xử lý nước […]

No views yet

VNĐ0

Bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau

Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Vật tư y tế đấu thầu qua mạng “http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180108845 – 00. Thời điểm đăng […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 10: Hóa chất sát khuẩn. Nội dung chính: Mua sắm Hóa chất sát […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 09: Hóa chất, vật tư sử dụng cho máy huyết học và phân […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 08: Hóa chất, vật tư sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa, […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 07: Hóa chất, vật tư dùng cho xét nghiệm. Nội dung chính: Mua […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 06: Các test dùng cho xét nghiệm. Nội dung chính: Mua sắm Các […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 05: Các loại vật tư khác. Nội dung chính: Mua sắm Các loại […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 04: Ống thông, ống dẫn lưu, dây nối, chạc nối, quả lọc, dịch […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 02: Bơm, kim tiêm, băng gạc, catheter dùng cho lọc máu. Nội dung […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 03: Chỉ phẫu thuật. Nội dung chính: Mua sắm Chỉ phẫu thuật thuộc […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 12: Hóa chất, vật tư sử dụng cho máy miễn dịch. Nội dung […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 11: Khí oxygen và Co2. Nội dung chính: Mua sắm Khí oxygen và […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 13: Hóa chất, vật tư sử dụng cho máy đông máu, khí máu. […]

No views yet

Page 1 of 191 2 3 19