Welcome, visitor! [ Login

Listings for Hà Tĩnh (103)

VNĐ2,000,000.00

Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính công Hà Tĩnh

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: TB 10.2017: Mua sắm thiết bị y tế theo danh mục, số lượng được phê duyệt.Thời […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính công Hà Tĩnh

Thông báo điều chỉnh thời gian phát hành HSMT và thời điểm đóng thầu: VT 01.2017: Mua sắm vật tư tiêu hao. Nội dung chính: […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính công Hà Tĩnh

Thông báo điều chỉnh thời gian phát hành HSMT và thời điểm đóng thầu: HC-VT 01.2017: Mua sắm hóa chất và vật tư xét nghiệm. […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Ban Quản lý công trình Thành phố Hà Tĩnh

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01.TB/2017: Mua sắm máy phân tích khí máu tự động và hệ thống […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính công Hà Tĩnh

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: HC-VT 01.2017: Mua sắm hóa chất và vật tư xét nghiệm. Nội dung chính: . Thời […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính công Hà Tĩnh

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: VT 01.2017: Mua sắm vật tư tiêu hao. Nội dung chính: . Thời gian thực hiện […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm, lắp đặt hệ thống khí ô xy y tế trung tâm phục vụ công […]

No views yet

VNĐ1,000,000.00

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua trang phục cho CBVC bệnh viện.. Nội dung chính: May đồng phục cho CBCNV Bệnh […]

No views yet

VNĐ0

Ban quản lý Dự án phát triển nông nghiệp Hà Tĩnh

Chào hàng cạnh tranh trong nước: Gói thầu số 02.MS-2017: Mua sắm tủ thuốc gia đình và máy đo độ ẩm lúa gạo “http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Ban quản lý các công trình XDCB thị xã Hồng Lĩnh

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thiết bị y tế theo số lượng và danh mục được […]

No views yet

VNĐ0

Ban quản lý Dự án phát triển nông nghiệp Hà Tĩnh

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 02.MS-2017: Mua sắm tủ thuốc gia đình và máy đo độ ẩm lúa […]

No views yet

VNĐ500,000.00

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Tĩnh

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua vắc xin lở mồm long móng tiêm phòng cho trâu, bò tại các huyện thuộc […]

No views yet

VNĐ500,000.00

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Tĩnh

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua thuốc sát trùng trong chăn nuôi hỗ trợ các cơ sở chăn nuôi lợn nái […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Ban Quản lý các công trình xây dựng cơ bản thị xã Hồng Lĩnh

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thiết bị y tế (bổ sung). Nội dung chính: . Thời […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Sở Y tế Hà Tĩnh

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 3: Cung cấp thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu. Thời gian thực hiện […]

No views yet

Page 1 of 71 2 3 7