Welcome, visitor! [ Login

Listings for Lâm Đồng (225)

VNĐ1,000,000.00

Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch Lâm Đồng

Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Gói thầu số 5: Kim châm cứu. Thời gian thực hiện […]

No views yet

VNĐ1,000,000.00

Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch Lâm Đồng

Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Gói thầu số 3: Y dụng cụ, trang thiết bị. Thời […]

No views yet

VNĐ1,000,000.00

Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch Lâm Đồng

Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Gói thầu số 2: Hóa chất, dung dịch sát khuẩn, các […]

No views yet

VNĐ1,000,000.00

Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch Lâm Đồng

Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Gói thầu số 1: Vật tư y tế tiêu hao. Thời […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Sở Y tế Lâm Đồng

Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Gói thầu số 11: Thuốc thuộc danh mục đấu thầu tập […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Sở Y tế Lâm Đồng

Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Gói thầu số 09: Thuốc dược liệu, bao gồm 07 mặt […]

No views yet

VNĐ500,000.00

Trung tâm Y tế huyện Di Linh

Thông báo tiếp tục phát hành HSYC và gia hạn thời điểm đóng thầu: Mua sắm trang phục y tế phục vụ công tác KCB […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Sở Y tế Lâm Đồng

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 08: Thuốc Generic, bao gồm 224 mặt hàng. Nội dung chính: Thuốc Generic, […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Sở Y tế Lâm Đồng

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 09: Thuốc dược liệu, bao gồm 07 mặt hàng. Nội dung chính: Thuốc […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Sở Y tế Lâm Đồng

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 11: Thuốc thuộc danh mục đấu thầu tập trung cấp địa phương, bao […]

No views yet

VNĐ500,000.00

Trung tâm Y tế huyện Di Linh

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm trang phục y tế phục vụ công tác KCB 2017. Thời gian thực hiện […]

No views yet

VNĐ1,000,000.00

Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch Lâm Đồng

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 6: Màng đóng gói thuốc sắc. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 […]

No views yet

VNĐ1,000,000.00

Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch Lâm Đồng

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 5: Kim châm cứu. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng. Phương […]

No views yet

VNĐ1,000,000.00

Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch Lâm Đồng

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 4: Phim X-Quang. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng. Phương thức […]

No views yet

VNĐ1,000,000.00

Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch Lâm Đồng

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 3: Y dụng cụ, trang thiết bị. Thời gian thực hiện hợp đồng: […]

No views yet

Page 1 of 151 2 3 15