Welcome, visitor! [ Login

Listings for Tiền Giang (193)

VNĐ1,000,000.00

Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công tỉnh Tiền Giang

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp Túi nilon, Tạp dề y tế, Tấm trải bàn mổ, Tấm lót sản. Thời […]

No views yet

VNĐ500,000.00

Trung tâm mua sắm công ngành Y tế tỉnh Tiền Giang

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Hóa chất xét nghiệm “http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180111190 – 00. Thời điểm đăng tải: 22/01/2018 16:00”. Nội […]

No views yet

VNĐ500,000.00

Trung tâm mua sắm công ngành Y tế tỉnh Tiền Giang

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Hóa chất xét nghiệm “http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180111213 – 00. Thời điểm đăng tải: 22/01/2018 16:12”. Nội […]

No views yet

VNĐ0

Trung tâm Y tế dự phòng Tiền Giang

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói số 02: Mua thiết bị xét nghiệm “http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180111223 – 00. Thời điểm đăng […]

No views yet

VNĐ500,000.00

Trung tâm mua sắm công ngành Y tế tỉnh Tiền Giang

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua thuốc Generic “http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180110277 – 00. Thời điểm đăng tải: 22/01/2018 08:06”. Nội dung […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Trung tâm mua sắm công ngành Y tế tỉnh Tiền Giang

Thông báo đính chính giá bán 1 bộ HSMT: Gói thầu số 7: Các loại vật tư y tế khác “http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180108598 – 00. […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Trung tâm mua sắm công ngành Y tế tỉnh Tiền Giang

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 8: Hoá chất xét nghiệm “http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180108604 – 00. Thời điểm đăng […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Trung tâm mua sắm công ngành Y tế tỉnh Tiền Giang

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 7: Các loại vật tư y tế khác “http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180108598 – 00. […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Trung tâm mua sắm công ngành Y tế tỉnh Tiền Giang

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 7: Các loại vật tư y tế khác “http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180108598 – 00. […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Trung tâm mua sắm công ngành Y tế tỉnh Tiền Giang

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 6: Vật tư y tế dùng trong chẩn đoán hình ảnh “http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Trung tâm mua sắm công ngành Y tế tỉnh Tiền Giang

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 3: Vật tư y tế dùng trong phẫu thuật và chấn thương chỉnh […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Trung tâm mua sắm công ngành Y tế tỉnh Tiền Giang

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 02 “Bơm tiêm – Dây truyền dịch – Kim các loại” “http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Trung tâm mua sắm công ngành Y tế tỉnh Tiền Giang

Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu số 01 “Chỉ phẩu thuật” “http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180108559 – 01. Thời điểm đăng tải: 17/01/2018 11:03”. […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Trung tâm mua sắm công ngành Y tế tỉnh Tiền Giang

Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu số 4: Hóa chất sát khuẩn “http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180108590 – 01. Thời điểm đăng tải: 17/01/2018 […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Trung tâm mua sắm công ngành Y tế tỉnh Tiền Giang

Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu số 9: Sinh phẩm chẩn đoán invitro “http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180108623 – 00. Thời điểm đăng tải: […]

No views yet

Page 1 of 131 2 3 13