Welcome, visitor! [ Login

Listings for Tuyên Quang (49)

VNĐ2,000,000.00

Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm tập trung trang thiết bị y tế đợt 2 cho các cơ sở y […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua thuốc dược liệu và vị thuốc cổ truyền “http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20171208470 – 00. Thời điểm […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu “http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20171208429 – 00. Thời điểm đăng tải: […]

No views yet

VNĐ500,000.00

Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua vật tư y tế, hóa chất năm 2017 của trung tâm y tế dự phòng […]

No views yet

VNĐ1,000,000.00

Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 02: Mua thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị. Nội dung […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Mua thuốc Generic. Nội dung chính: Cung ứng thuốc năm 2018 cho […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu: Mua vật tư y tế. Nội dung chính: Cung ứng vật tư y tế […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua hóa chất. Nội dung chính: Cung ứng hóa chất cho cho các cơ sở y […]

No views yet

VNĐ1,000,000.00

Bệnh viện Công an tỉnh Tuyên Quang

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua Hệ thống xử lý hình ảnh X-Quang số hóa (CR). Nội dung chính: Mua Hệ […]

No views yet

VNĐ1,000,000.00

Chi cục chăn nuôi và Thú y tỉnh Tuyên Quang

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua vắc xin dịch tả lợn, vắc xin lở mồm long móng tiêm phòng bắt buộc […]

No views yet

VNĐ0

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Tuyên Quang

Chào hàng cạnh tranh trong nước: Mua vắc xin tiêm phòng bắt buộc cho đàn gia súc, gia cầm tại các xã khó khăn, xã […]

No views yet

VNĐ2,000,000.00

Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế cho các cơ sở y tế công lập năm 2017. […]

No views yet

VNĐ0

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Tuyên Quang

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua thuốc khử trùng cấp cho các hộ chăn nuôi thực hiện vệ sinh tiêu độc […]

No views yet

VNĐ1,000,000.00

Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số số 02: Mua hóa chất. Nội dung chính: Cung ứng hóa chất đợt […]

No views yet

VNĐ500,000.00

Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Mua thuốc Generic. Nội dung chính: Cung ứng thuốc Generic đợt 2 […]

No views yet

Page 1 of 41 2 3 4